Вписване на обстоятелства в търговския регистър

Предлагаме пълен обем услуги по вписване на обстоятелства в Търговския регистър при Агенция по вписванията – от учредяване на нови дружества до ликвидация на съществуващи такива. Дългогодишният ни опит в регистърното производство ни позволява да сме ефективни и бързи при подготвянето на документите и придвижването им.

 • Регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност;

 • Регистрация на Акционерно дружество;

 • Прехвърляне на дружествени дялове;

 • Смяна на управител или назначаване на нов управител;

 • Вписване на прокура;

 • Промяна на адрес на управление;

 • Промяна на наименованието на дружеството;

 • Увеличаване или намаляване на капитала;

 • Промяна на предмета на дейност;

 • Удостоверяване на вписани обстоятелства от Агенция по вписванията.

Пакетна услуга

Възползвайте се от 20% отстъпка сега!
225 лв. учредяване и доброволна
регистрация по ЗДДС
 • Цената не включва държавни, банкови и нотариални такси. Свържете се с нас сега и спестете 45 лв., като се възползвате от ограничената ни оферта за пакетна услуга.
 • Не поема отговорност за отказ от страна на НАП за регистрация по ЗДДС, поради включване на съдружник или управител в „черните списъци“ на НАП;
 • Изпратете ни запитване на info@eood.biz или ни се обадете на тел. 098 836 88 57, за да получите преференциална оферта за текущо счетоводно обслужване и годишно приключване.
В практиката ни винаги сме се стремели да предлагаме конкурентни цени на предлаганите услуги, без това да влияе по никакъв начин на качеството. Изтеглете актуалния ни ценоразпис от тук. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай, че имате каквито и да са въпроси.

Етичност, професионализъм, конфиденциалност!

Watch Dragon ball super