ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ БТПП

Предлагаме пълен обем услуги по вписване на обстоятелства в Единния търговски регистър при Българската търговско-промишлена палата – от първоначално вписване до заличаване на вписани субекти. Дългогодишният ни опит в регистърното производство ни позволява да сме ефективни и бързи при подготвянето на документите и придвижването им.

.

  • Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

  • Единният търговски регистър при БТПП е универсален – регистрират се фирми по Търговския закон, сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кооперации, предприятия, институти, дружества по чл.357 от ЗЗД и други правни субекти. Той е публичен, с осигурен свободен достъп до публичните данни както от България, така и от чужбина чрез сайта на БТПП в Интернет – българска и английска версии;

Пакетна услуга

Възползвайте се от 20% отстъпка сега!
225 лв. учредяване и доброволна
регистрация по ЗДДС
  • Цената не включва държавни, банкови и нотариални такси. Свържете се с нас сега и спестете 45 лв., като се възползвате от ограничената ни оферта за пакетна услуга.
  • Не поема отговорност за отказ от страна на НАП за регистрация по ЗДДС, поради включване на съдружник или управител в „черните списъци“ на НАП;
  • Изпратете ни запитване на info@eood.biz или ни се обадете на тел. 098 836 88 57, за да получите преференциална оферта за текущо счетоводно обслужване и годишно приключване.
Нашият стремеж е да предлагаме конкурентни цени на услугите ни, без това да влияе по никакъв начин на качеството. Изтеглете актуалния ни ценоразпис от тук. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай, че имате каквито и да са въпроси.

Етичност, професионализъм, конфиденциалност!

Watch Dragon ball super