Регистър булстат

Предлагаме пълен обем услуги по вписване на обстоятелства в Регистър Булстат при Агенция по вписванията – от първоначално вписване до заличаване на вписани субекти. Дългогодишният ни опит в регистърното производство ни позволява да сме ефективни и бързи при подготвянето на документите и придвижването им.

 • Юридическите лица и клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;

 • Търговски представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;

 • Чуждестранни юридически лица:

  –   които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект;

  –   чието ефективно управление е на територията на страната;

  –   които притежават недвижимо имущество в страната.

 • Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;

 • Други лица, които са осигурители и не са физически лица;

 • Клоновете и поделенията на юридическите лица, които не са търговци, на чуждестранните юридически лица и на лица извън посочените, които са осигурители и не са физически лица, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;

 • Физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;

 • Чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:

  –    извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект;

  –     притежават недвижимо имущество в страната;

  –      са осигурители;

 • Други физически лица – осигурители.

Пакетна услуга

Възползвайте се от 20% отстъпка сега!
225 лв. учредяване и доброволна
регистрация по ЗДДС
 • Цената не включва държавни, банкови и нотариални такси. Свържете се с нас сега и спестете 45 лв., като се възползвате от ограничената ни оферта за пакетна услуга.
 • Не поема отговорност за отказ от страна на НАП за регистрация по ЗДДС, поради включване на съдружник или управител в „черните списъци“ на НАП;
 • Изпратете ни запитване на info@eood.biz или ни се обадете на тел. 098 836 88 57, за да получите преференциална оферта за текущо счетоводно обслужване и годишно приключване.
Нашият стремеж е да предлагаме конкурентни цени на услугите ни, без това да влияе по никакъв начин на качеството. Изтеглете актуалния ни ценоразпис от тук. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай, че имате каквито и да са въпроси.

Етичност, професионализъм, конфиденциалност!

Watch Dragon ball super