ДРУГИ УСЛУГИ

Предлагаме пълен набор услуги, необходими за работата на всяко дружество. Стремежът ни е да сме гъвкави, като съобразяваме обема на предлаганите услуги и цените им с нуждите и възможностите на клиентите ни.

.

  • Текущо счетоводно обслужване: обработка, обобщаване и анализ на счетоводната информация в съответствие с МСС, ежемесечно изготвяне и подаване на  справки-декларации по ЗДДС и Интрастат декларации, ежегодно съставяне и подаване на годишните данъчни декларации и приложенията към тях, съставяне на годишни финансови отчети, както и тяхната защита пред официалните финансови и данъчни органи в страната, съставяне и подаване на статистически отчети в Националния Статистически Институт;

  • Консултации по българското счетоводно законодателство, представителство пред официалните държавни и административни органи, в случай на извършване на финансови и данъчни ревизии, изготвяне на възражения за обжалване на ревизионните материали, координация, консултиране и съдействие на работещите на място в офисите и/или търговските обекти на възложителя оперативни счетоводители, касиери, фактуристи;

  • Външно административно обслужване на трудови правоотношения: изготвяне на трудови договори и всички съпровождащи ги документи, изготвяне на документи, свързани с администрирането на прекратяване на трудови правоотношения; изготвяне и администриране на трудови договори – включващи изготвяне на придружаващи документи, регистрацията им пред компетентния административен орган, подаване на изискуемата по закон информация в НАП и НОИ изготвяне на ведомости за заплати; администриране на отсъствия на служители поради отпуски или болест; организиране и извършване на плащания на служители за трудови възнаграждения;

  • Административни услуги: получаване и обработване на пощенски пратки, изготвяне на фактури, платежни нареждания, попълване на документи, комуникация с клиенти и доставчици, получаване на документи, поддържане и съхранение на архив;

  • Данъчно планиране: целта на данъчно планиране е клиентът така да организира финансовите си дела, че да се сведе до минимум данъците си. Всички данъкоплатци имат право да организират дейността си по начин, който оставайки в рамките на закона, минимизира техните данъчни задължения. Можем да предоставим на клиентите си широкообхватна подкрепа в областта на данъчното планиране;

  • Дружества в други юрисдикции: в сътрудничество с чуждестранните ни партньори можем да осигурим правни услуги и услуги, свързани с учредяване на дружества в и извън ЕС, включително и в офшорни юрисдикции;

  • Правни услуги: нашият правен отдел може да поеме цялата юридическа работа, от която един бизнес може да има нужда – правна помощ по въпроси, свързани с банково дело и финанси, представяне пред банки, изготвяне и преглед на търговски договори, преди сключването им с контрагенти, правни съвети за търговски дружества в рамките на съществуващата им структура и управлението им, по всички въпроси, свързани с дейността им и техните сделки, дискусии с клиенти по всички правни въпроси свързани с корпоративното право, търговското право, данъчното облагане и всички регулаторни въпроси, свързани с тяхната дейност;

Пакетна услуга

Възползвайте се от 20% отстъпка сега!
225 лв. учредяване и доброволна
регистрация по ЗДДС
  • Цената не включва държавни, банкови и нотариални такси. Свържете се с нас сега и спестете 45 лв., като се възползвате от ограничената ни оферта за пакетна услуга.
  • Не поема отговорност за отказ от страна на НАП за регистрация по ЗДДС, поради включване на съдружник или управител в „черните списъци“ на НАП;
  • Изпратете ни запитване на info@eood.biz или ни се обадете на тел. 098 836 88 57, за да получите преференциална оферта за текущо счетоводно обслужване и годишно приключване.
Нашият стремеж е да предлагаме конкурентни цени на услугите ни, без това да влияе по никакъв начин на качеството. Свържете се с нас, за да изготвим оферта, съобразена с изискванията на Вашия бизнес.

Етичност, професионализъм, конфиденциалност!

Watch Dragon ball super