Услуги

Искате да започнете нов бизнес?

Ние предлагаме пълно обслужване по регистрация и поддръжка на вашия бизнес. Можем да предоставим пълен набор от правни, счетоводни и данъчни консултации, които ще гарантират сигурността на вашия бизнес и активи както в България, така и в чужбина.

Търговски регистър

Търговски регистър

Регистрация на нови дружества. Вписване на промени в обстоятелствата – нов управител, нов адрес, промяна на съдружници, увеличаване и намаляване на капитала, публикуване на годишни финансови отчети. Преобразуване на дружества с ограничена отговорност в акционерни дружества.

Регистър булстат

Регистър булстат

Вписване на лица подлежащи на регистрация в Регистър Булстат – неправителствени организации, дружества по ЗЗД, лица със свободни професии – архитекти, счетоводители, вещи лица, адвокати, артисти и др. Вписване на промени в обстоятелствата, свързани с вписани субекти. Заличаване от Регистър „Булстат“.

Регистър при БТТП

Регистър при БТТП

Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Той предоставя надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществаване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

Ликвидация

Ликвидация

За да избегнете рисковете свързани с продажба на дружествените дялове на Ваше търговско дружество на непознати лица, свързани с попадане в списъка с рискови лица на НАП, можете да се възползвате от услугите ни свързани с ликвидация на търговски дружества. Това е най-„чистият“ начин за прекратяване на търговската ви дейност.

Други услуги

Други услуги

Предлагаме пълно счетоводно и правно обслужване на търговски дружества на конкурентни цени. Свържете се с нас, разкажете ни за Вашия бизнес и ние ще Ви изпратим индивидуализирана оферта за счетоводните и правни услуги, от които бихте имали нужда.

Етичност, професионализъм, конфиденциалност!

За нас

Повече от 15 години професионален опит

Ние сме екип от адвокати, счетоводители и данъчни консултанти, всеки с огромен опит в собствената си сфера на професионална дейност. Дългогодишната работа с клиенти ни е научила успешно да намираме правилния подход при изграждането на работещи решения за нуждите на клиентите ни.

Съвместната ни работа и взаимообвързани практики ни дават неоценимо предимство, позволяващо ни да работим ефикасно за постигане на поставените ни цели при изразходване на възможно най-малко човешки и времеви ресурс.

Ние се стремим да създаваме ориентирани към бъдещето решения, които да решават сложни бизнес проблеми. През годините, желанието ни за усъвършенстване ни подтиква постоянно да търсим и усвояваме нови технологии, позволяващи ни да предоставяме решения, достъпни за широк кръг клиенти.

Всеки един проект за нас е предизвикателство, в което се стремим да надминем себе си и да представим продукт с високо качество, което да носи добавена стойност за нашите клиенти.

angsana02
 • Отворена комуникация

  Ние вярваме, че само чрез честна и отворена комуникация можем да изградим дългосрочни отношения с нашите клиенти, което е предпоставка за дълготраен успех.

 • Доставяме резултати

  Ние винаги даваме най-доброто от себе си, за да постигнем целите на клиентите и да изпълним всички техни очаквания.

 • Позитивно мислене

  Ние обичаме работа си и инвестираме в поддържане на позитивна и дружелюбна среда за нашите клиенти и колеги.

 • Винаги навреме

  Ние работим бързо и винаги спазваме уговорените срокове. Винаги помним, че това е важно както за нармалното функциониране на Вашия бизнес, така и за нашата професионална репутация.

Контакти

Информация за контакт

Watch Dragon ball super